חומרי המחצבה ושימושיהם בענף הבנייה

עבודות הבנייה אשר מתנהלות כל העת לאורכה ולרוחבה של הארץ לא היו יכולות להתבצע בלי החומרים הרבים המופקים מן המחצבות השונות. חומרי מחצבה שונים הם חיוניים לעבודות בנייה מכל הסוגים: מבנים פרטיים, מבני ציבור, דרכים ותשתיות. חלק ניכר מן החומרים מופק ישירות מן המחצבות, אך בימינו הם לרוב עוברים עיבוד ומעורבבים עם חומרים נוספים כדי לשפר את חוזקם ועמידותם של התוצרים. הפעילות המתנהלת במחצבות ברחבי הארץ מעוררת התנגדות של פעילי סביבה, אך היא חיונית לפיתוחן של תשתיות במדינה מודרנית. עם זאת, תקנות ומודעות סביבתית הביאו לכך שבמחצבות רבות מתבצעות עבודות שיקום במהלך החציבה ובסופה כדי למנוע היקוות מים או את הפיכתה של המחצבה לאתר פסולת.

תחום הכרייה והחציבה בישראל מתמקד בעיקר בכרייתם ובחציבתם של חומרי גלם אשר משמשים את ענף הבנייה. מחצבים יקרים אינם נמצאים בישראל כמעט בכלל, אך ישנם בקרקע גם חומרים שאינם משמשים את ענף הבנייה כגון פוספטים, נחושת וגבס. חומרי מחצבה המיועדים לבניין מועברים למפעלים ייעודיים ושם הם הופכים לתוצרים שאנו פוגשים בחיי היומיום של כולנו.

עיבוד חומרי המחצבה ושינועם

תוצרים רבים ושונים מופקים מחומרי הגלם אשר מגיעים מן המחצבה אל המפעל הייעודי. בראש התוצרים נפגוש בטון מובא שמיוצר לשימושים רבים ושונים. מוצרי תשתית וגמר כוללים בתוכם את הטיט והטיח המוכרים לכולנו מעבודות הבנייה. אספלט ייווצר מתערובת של בטון ביחד עם האספלט עצמו, אשר מתקבל כתוצאה מזיקוק של תוצרי נפט. טיח וטיט נוצרים אף הם מתערובות של חומרים שנחצבו ומיועדים לשימושים שונים. ישנם גם תוצרי מחצבה שנעשה בהם שימוש ללא עיבוד ובהם: חצץ, מצעים, חומרי מילוי ואדמה גננית. את כל התוצרים הללו יש לשנע מן המחצבה אל המפעל, לנקותם, למיינם ולעבד אותם כדי שיתאימו לייעוד המבוקש.

כאמור – את חומרי המחצבה (אספלט, טיט, טיח ועוד) יש לשנע אל המפעל, ולאחר הטיפול הם יועברו באמצעות משאיות ומערבלים אל אתרי הבנייה עצמם. לצורך תיאום וביצוע כל העבודות הללו נדרש צי רכב של ממש וכן מרכז לוגיסטי בעל יכולות. עבודת אדמיניסטרציה ולוגיסטיקה מורכבת מאפשרת את שינועם ופיזורם של החומרים המרובים ברחבי הארץ כולו. בנוסף, נדרשים המפעלים והמחצבות כיום לניטור וטיפול במפגעי רעש וזיהום שנוצרים בעקבות העבודות השונות. מהסיבה הזו ענף החציבה והכרייה דורש מומחיות, יכולת וחוזקות שיש בעיקר לתאגידים גדולים ומבוססים. את היכולות של החברות הגדולות בתחום קשה לחקות, ולכן הן מפיקות את התוצרים הטובים והאמינים ביותר.

Bookmark and Share