אזרחות ספרדית ופורטוגלית – המדריך

אזרחי ותושבי ישראל, מגיעים משלל תרבויות ועדות ולכן "קיבוץ גלויות" הוא חלק ממדינת ישראל. רבים, הגיעו כתוצאה מעליות שונות ואחרים בעקבות המשפחה או כי פשוט נולדו בישראל לאחר שהמשפחה עלתה. אין ספק שעל מנת לגור בישראל, כל שאדם צריך הוא להיות תושב ולרוב בעל אזרחות ישראלית, אך האם אזרחות אחת מספיקה או האם במידה ויכול אדם לקבל אזרחות נוספת, עליו לוותר עליה או לדרוש אותה? בשורות הבאות נדבר מעט של שני סוגי אזרחויות שכיחות בישראל, ספרדית ופורטוגלית ונדון ביתרונות המגיעים עם אזרחויות אלו.

אזרחות ספרדית – בספרד קיים ומונהג "קוד האזרחות הספרדי", הקוד מונהג בספרד ובמסגרת קוד זה ישנן תקנות המאפשרות הליכי הגשת בקשות לאזרחות ספרדית. אזרחות זו מאפשרת למחזיקים בה להיות חלק מהאיחוד האירופאי באופן אוטומטי וזהו יתרונה הגדול. בשנים האחרונות, הונהגו תקנות חדשות בנוגע לישראלים המחזיקים בשורשים ספרדיים וכעת ניתן למשש את הזכות לקבל אזרחות ספרדית. חשוב לדעת שגם מגורשי מרוקו זכאים לממש את זכותם לבקשת אזרחות ספרדית. אזרחות המקבלת את האזרח לאיחוד האירופאי, טומנת בחובה את היכולת לגור במדינות האיחוד, באופן חוקי ולהיות זכאי להטבות הקיימות, בין היתר חינוך חינם וכדומה.

אזרחות פורטוגל –  צאצאי ומגורשי ספרד ופורטוגל, זכאים לקבל אזרחות פורטוגלית בתנאים מסויימים – אותם יש להוכיח. התנאים מדברים על הקשר ישיר לפורטוגל. הממשלה בליסבון אישרה את התיקונים לחוקים וכך צאצאים יהודיים, זכאים לממש את זכותם כאשר התנאי העיקרי הוא הוכחת קשר לפורטוגל או ספרד, באמצעות שמות המשפחה. כאשר פרסמה ממשלת פורטוגל את ההודעה כי בכוונתה לאפשר לצאצאי יהודי פורטוגל, לממש זכות ולקבל את האזרחות בשנת 2013, הובהר כי הקריטריונים לקבלת האזרחות יהיו מקלים יחסית להליך הגשת אזרחות "סטנדרטי". בשנת 2015 אושר החוק וכיום אלו העומדים בקריטריונים זכאים לקבל אזרחות פורטוגלית. כל מי שרוצה לבקש אזרחות, צריך להציג אישור מטעם קהילה יהודית מרכזית בפורטוגל. על מנת להשיג אישור זה, עליו לפנות לאחת מהקהילות הללו ולהוכיח בפני ועדה את הקשר המשפחתי שלו לפורטוגל. ועדה זו תקבע האם הוכח קשר או לא.

לסיכום, בין אם אתה אזרחי ישראלי המעוניין לגור בישראל עד יומו האחרון לבין אם אתה מעוניין להעתיק מגורייך, באם מוענקת לך האופציה לקבל אזרחות נוספות, על פי רוב, מומלץ לממש זכאות זו. אזרחות ספרדית, מעניקה לאוחזים בה את היכולת להתגורר בכל מדינה החברה באיחוד האירופאי ולכן אין היא מגבילה אותך להתגורר במדינה אחת בלבד. גם אזרחות פורטוגל היא אזרחות, שמוטב לקבל כל עוד קיימים תנאים מקלים יחסית.

 

Bookmark and Share